Melankolik Inasi Denkendi Intihar N N Vakan Visli Ini Yapan Be Ir Fuad Afahi E Mehpeyker Denfahi E Fantezileri I Inde K Vranan Bihter E Zg R Mutsuz Aresiz Mihri M Fik Tenmelankolik Tevfik Fikret Ekimli Ini, Ki Ili Ini Ve K Lt R N Temelini Olu Turan Dilini Yitiren Bihruz Bey Den Ankaya Da Korkuyu Bekleyen Mustafa Kemal E Huzursuz M Mtazlar Danbaba Kompleksli Hayri Irdal Lara I Mezli I Simgeleyen Nizam Lemin Daire I Adliyesinden Insan N Kendisi Olamamas Ve Hi Le Mesinin Aynas [Serol Teber] í Tutunamayanların Politik Psikolojisi [palaeozoology PDF] Ebook Epub Download Ó Al Addin In D Kk N Na Bunlar Yazmakla Ld Rmaktan Kurtulunur Mu Y L N N Kas M Ay Nda, Hayata G Zlerini Yummadan Sadece Hafta Nce Teslim Etti Kaleme D Kt Bu Sat Rlar Serol Teber O Uz Atay N Tutunamayanlar Ndan Yola Karak, Hayat Boyunca Sorgulad Ezberletilmi T Rkiye Siyasi Tarihini, Tanzimat Tan G N M Ze Edebiyat Ve Psikoloji Perspektifinden YorumladAcaba Y Llarca Bize Okulda Ve Her Yerde Anlat Lan Anl Ceddimizin Hik Yeleri Ne Kadar Do Ruydu Neden Baz Lar Osmanl Y , Di Erleri Ise TC Yi Y Celtiyordu Osmanl Ayd Nlar Ne Kadar Ayd Nd Ttihat Lar Kimlerdi Ermeni Soyk R M Yap Ld M Lk Kongre Neden Erzurum Da Topland Kuva Y Milliyeciler Vatan Kahraman M Ger Ekle En Hakikaten Bir Milli M Cadele Miydi T Rkiye Cumhuriyeti Ger Ekten Ba Ms Z M Tutunamayanlar N Politik Psikolojisi, U Ana Kadar Dikte Ettirilen Bilgilere Acaba Sorusunu Sorduruyor Serol Teber, Yarat Lmaya Al Lan Millet Kavram Zerinden T Rkiye Toplumunun Psikolojik Okumas N Yap Yor Ve Bug N Bo U Tu Umuz Pek Ok Sorunun Kayna Na K TutuyorBu Kitap, Herkesin K Zaca Ve Herkesin Rahat N Bozacak, Kimsenin Memnun Olmayaca Ama Okuyanlar Sarsarak Uyand Racak, Ba Ka T Rl Bakmay Retecek Bir Eser Y Zle Ilmemi Bir Ge Mi , Ruhumuz Ve Kimli Imizde Bir Apse Gibidir Y Zle Mek Bir Bisturi Gibi Ac T R, Rahat M Z Ka R R Ama Iyile Menin Ba Ka Da Bir Yolu Yoktur Cem Mumcu Tan T M B Lteninden è Tutunamayanların Politik Psikolojisi ½ B y k bir felaketin ard ndan kurulmu ama tam oturamam bir cumhuriyet, z t u lar n bir arada ho g r ile ya ayamamas , zorla dayat lan devlet ideolojisi, tamamen ge mi inden kopanlar ile ge mi inde kalanlar n at mas Te ekk rler Serol teber ayd nlatt n Umar m g zel T rkiyem bir g n ki ilik bozukluklar ndan kurtulup kendi i sel yolculu uyla hesapla abilen bir memleket olur.
Bu arada nsan bu kadar az bunal mla deli bile olam yor ki.
Paranoid Melankolik Inasi Denkendi Intihar N N Vakan Visli Ini Yapan Be Ir Fuad Afahi E Mehpeyker Denfahi E Fantezileri I Inde K Vranan Bihter E Zg R Mutsuz Aresiz Mihri M Fik Tenmelankolik Tevfik Fikret Ekimli Ini, Ki Ili Ini Ve K Lt R N Temelini Olu Turan Dilini Yitiren Bihruz Bey Den Ankaya Da Korkuyu Bekleyen Mustafa Kemal E Huzursuz M Mtazlar Danbaba Kompleksli Hayri Irdal Lara I Mezli I Simgeleyen Nizam Lemin Daire I Adliyesinden Insan N Kendisi Olamamas Ve Hi Le Mesinin Aynas Al Addin In D Kk N Na Bunlar Yazmakla Ld Rmaktan Kurtulunur Mu Y L N N Kas M Ay Nda, Hayata G Zlerini Yummadan Sadece Hafta Nce Teslim Etti Kaleme D Kt Bu Sat Rlar Serol Teber O Uz Atay N Tutunamayanlar Ndan Yola Karak, Hayat Boyunca Sorgulad Ezberletilmi T Rkiye Siyasi Tarihini, Tanzimat Tan G N M Ze Edebiyat Ve Psikoloji Perspektifinden YorumladAcaba Y Llarca Bize Okulda Ve Her Yerde Anlat Lan Anl Ceddimizin Hik Yeleri Ne Kadar Do Ruydu Neden Baz Lar Osmanl Y , Di Erleri Ise TC Yi Y Celtiyordu Osmanl Ayd Nlar Ne Kadar Ayd Nd Ttihat Lar Kimlerdi Ermeni Soyk R M Yap Ld M Lk Kongre Neden Erzurum Da Topland Kuva Y Milliyeciler Vatan Kahraman M Ger Ekle En Hakikaten Bir Milli M Cadele Miydi T Rkiye Cumhuriyeti Ger Ekten Ba Ms Z M Tutunamayanlar N Politik Psikolojisi, U Ana Kadar Dikte Ettirilen Bilgilere Acaba Sorusunu Sorduruyor Serol Teber, Yarat Lmaya Al Lan Millet Kavram Zerinden T Rkiye Toplumunun Psikolojik Okumas N Yap Yor Ve Bug N Bo U Tu Umuz Pek Ok Sorunun Kayna Na K TutuyorBu Kitap, Herkesin K Zaca Ve Herkesin Rahat N Bozacak, Kimsenin Memnun Olmayaca Ama Okuyanlar Sarsarak Uyand Racak, Ba Ka T Rl Bakmay Retecek Bir Eser Y Zle Ilmemi Bir Ge Mi , Ruhumuz Ve Kimli Imizde Bir Apse Gibidir Y Zle Mek Bir Bisturi Gibi Ac T R, Rahat M Z Ka R R Ama Iyile Menin Ba Ka Da Bir Yolu Yoktur Cem Mumcu Tan T M B Lteninden Kitab bitireli baya oldu asl nda ama endi imden son okuduklar m girmeyi erteleyip duruyorum Bunun bir nedeni de anasayfaya girdi imde eskiden kitap bloglar n n y zde doksan n olu turan yar a dal yar iirsel kitap ele tirileriyle hi sevmem kar la maktan s k lm olmam NeyseYaz okumalar m n bir k sm n olu turan Serol Teber in bu kitab yazar n ani l m nedeniyle zerinde tekrar al amad , bunun i in de biraz da n k kalm bir kitap Ba l a aldan p bunu Tutunamayanlar n karakter z mlemesi sanmay n Teber, edebiyat da kullanarak T rk kimli ini ve bizi biz yapan, karakterimizi olu turan tarihimize odaklanm Bu kitaptan kendimle ilgili rendi im ey ise tam bir resmi tarih rencisi olarak yeti mi oldu um ve daha ok edebiyat d alternatif tarih okuma yapmam gerekti i oldu.
è Tutunamayanların Politik Psikolojisi ½ B y k bir felaketin ard ndan kurulmu ama tam oturamam bir cumhuriyet, z t u lar n bir arada ho g r ile ya ayamamas , zorla dayat lan devlet ideolojisi, tamamen ge mi inden kopanlar ile ge mi inde kalanlar n at mas Te ekk rler Serol teber ayd nlatt n Umar m g zel T rkiyem bir g n ki ilik bozukluklar ndan kurtulup kendi i sel yolculu uyla hesapla abilen bir memleket olur.
Bu arada nsan bu kadar az bunal mla deli bile olam yor ki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *